ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μέτρηση οπτικής οξύτητας- διαθλαστικός έλεγχος

Κατά τη μέτρηση της οπτικής οξύτητας κάθε οφθαλμός εξετάζεται χωριστά. Ο ασθενής καλείται να αναγνωρίσει αριθμούς προοδευτικά μικρότερου μεγέθους που προβάλλονται σε φωτεινή οθόνη, ενώ στα παιδιά μικρής ηλικίας προβάλλονται εύκολα σχήματα που καλούνται να κατονομάσουν. Για τον προσδιορισμό των κοντινών γυαλιών, χρησιμοποιείται ειδικός πίνακας κοντινής οπτικής οξύτητας….

Σκιασκοπία

Το σκιασκόπιο είναι ειδικό μηχάνημα που χρησιμοποιείται για την ακριβή μέτρηση του διαθλαστικού σφάλματος, του βαθμού δηλαδή της μυωπίας, της υπερμετρωπίας και του αστιγματισμού στα παιδιά. Η εξέταση είναι απλή και ανώδυνη.

Βασική οφθαλμολογική εξέταση

Η σχισμοειδής λυχνία μας επιτρέπει να δούμε σε μεγέθυνση τους οφθαλμικούς ιστούς τόσο στο πρόσθιο τμήμα του ματιού όσο και στο εσωτερικό του με τη χρήση των κατάλληλων φακών και σταγόνων που μεγαλώνουν την κόρη του ματιού.

Μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης

Στη σχισμοειδη λυχνία προσαρμόζεται το τονόμετρο, το όργανο δηλαδή που μετράει με ακρίβεια την πίεση του ματιού. Το τονόμετρο Goldmann είναι το πλέον ακριβές για τον προσδιορισμό της ενδοφθάλμιας πίεσης.

Οπτική τομογραφία συνοχής (OCT)

Η οπτική τομογραφία συνοχής η αλλιώς OCT είναι μια εξέταση που απεικονίζει λεπτομερώς τις στιβάδες του ματιού, σαν υπέρηχος υψηλής ευκρίνειας. Χρησιμοποιείται για τη διάγνωση και την παρακολούθηση πλήθους ασθενειών όπως η διαβητική αμφιβληστροειδoπαθεια, οι ωχροπάθειες και το γλαύκωμα…

Έλεγχος οπτικών πεδίων

Τα οπτικά πεδία δείχνουν τη λειτουργία του οπτικού νεύρου και πιο συγκεκριμένα καταγράφουν σε μορφή χάρη την περιφερική όραση του ματιού. Η εξέταση βοηθάει στη διάγνωση και παρακολούθηση του γλαυκώματος αλλά και νευρολογικών νόσων, αμιγώς οφθαλμολογικών και συστηματικών . Κατά την εξέταση ο ασθενής κρατά προσηλωμένο το βλέμμα σε φωτεινό στόχο και το μηχάνημα παράγει φωτεινά σήματα διαφορετικού μεγέθους και έντασης στα πλάγια αυτού. Ο ασθενής καλείται να ενημερώσει τον εξεταστή με το πάτημα ενός κουμπιού όταν τα σήματα αυτά γίνονται αντιληπτά. Ακολούθως, παράγεται ειδικός χάρτης που δείχνει με λεπτομέρεια την περιφερική όραση του ασθενούς.

Μέτρηση γυαλιών

Η σχισμοειδής λυχνία μας επιτρέπει να δούμε σε μεγέθυνση τους οφθαλμικούς ιστούς τόσο στο πρόσθιο τμήμα του ματιού όσο και στο εσωτερικό του με τη χρήση των κατάλληλων φακών και σταγόνων που μεγαλώνουν την κόρη του ματιού.

Έλεγχος ξηροφθαλμίας

Η ξηροφθαλμία, δηλαδή η μη ικανοποιητική παραγωγή δακρύων από τον οφθαλμό, μελετάται στο ιατρείο προσδιορίζοντας με ειδικά τεστ το χρόνο που τα δάκρυα παραμένουν στο μάτι πριν να εξατμιστούν (break up time), ποσοτικοποιώντας την παραγωγή των δακρύων (schirmer test) και καταγράφοντας τις αλλοιώσεις που η ξηροφθαλμία προκαλεί στο μπροστινό μέρος του ματιού (lysamine green test).

Έλεγχος βατότητας ρινοδακρυικού πόρου

Τα δάκρυα απομακρύνονται από τα μάτια για να καταλήξουν στη μύτη περνώντας μέσω δύο μικρών οπών στα βλέφαρα, των δακρυικών σημείων, στο ρινοδακρυικό πόρο, ένα σωληνάκι που πορεύεται στα πλάγια της μύτης και καταλήγει εντός αυτής. Με ειδικές κάνουλες είναι δυνατός ο έλεγχος της βατότητας του δακρυικού συστήματος.