ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟφθαλμολογικΟς Ελεγχος

Ο οφθαλμολογικός έλεγχος πρέπει απαραίτητα να γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να μπορέσει ο οφθαλμίατρος να εντοπίσει και να διαγνώσει συγγενείς ή  και επίκτητες οφθαλμολογικές νόσους, που επηρεάζουν τόσο την όραση, όσο και την συνολική υγεία του οργανισμού.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑΡΑΚΤΗ

Ο καταρράκτης είναι η θόλωση της περιοχής στο φακό του οφθαλμού. Ο φυσιολογικός φακός του οφθαλμού είναι τελείως διαφανής, επιτρέποντας στο φως να περάσει ελεύθερα στο πίσω μέρος του ματιού. Όταν ο καταρράκτης αρχίζει να εμφανίζεται, τότε ο φακός του οφθαλμού γίνεται σταδιακά θολός και δεν επιτρέπει στο φως να φτάσει στον αμφιβληστροειδή, προκαλώντας έτσι την σταδιακή απώλεια της όρασης.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ

Όπως προαναφέραμε στην σχετική μας σελίδα για το γλαύκωμα, η καλύτερη θεραπεία για αυτή την ύπουλη νόσο,  είναι η πρόληψη. Σήμερα όλοι μετά την ηλικία των 35 με 40 ετών και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν σε μια από τις ομάδες υψηλού κινδύνου που έχουμε αναφέρει, πρέπει να υποβάλλονται σε οφθαλμολογική εξέταση τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

Ο έλεγχος των οπτικών πεδίων ή αλλιώς εξέταση οπτικής περιμετρίας ήvisual field test, αποτελεί μία εξειδικευμένη εξέταση για την διάγνωση και την παρακολούθηση του γλαυκώματος. Επίσης με τον έλεγχο των οπτικών πεδίων γίνεται η διερεύνηση και η αξιολόγηση πολλών νευρολογικών και νευροοφθαλμολογικών παθήσεων.