ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Μαρία Χρ. Κανάρη

Οφθαλμίατρος

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

1.  Στρογγυλή Τράπεζα: Αντιπαραθέσεις στο Διαβητικό Οίδημα της Ωχράς: «Σε εμμένον οίδημα μετά από ενέσεις anti-VEGF δεν πρέπει να αλλάζουμε τη θεραπεία σε στεροειδή»
13Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς – Αμφιληστροειδούς, Αθήνα, 8-10 Φεβρουαρίου 2018

2. «Απεικόνιση του προσθίου ημιμορίου σε ασθενείς με ραγοειδίτιδα- Οπτική τομογραφία συνοχής προσθίου ημιμορίου» Στρογγυλό Τραπέζι της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας για τη Μελέτη των Οφθαλμικών Φλεμονών και Λοιμώξεων
14 Παγκόσμιο Συνέδριο Οφθαλμικών Φλεγμονών, Λωζάνη,18-21 Οκτωβρίου 2017

3. Στρογγυλό Τραπέζι της Οφθαλμολογικής Εταιρείας για τη Μελέτη των Οφθαλμικών Φλεγμονών και Λοιμώξεων: «Η συμβολή της εξέλιξης των εργαστηριακών και απεικονιστικών τεχνικών στη διαγνωστική προσέγγιση των οφθαλικών φλεγμονών- Οπτική τομογραφία συνοχής προσθίου ημιμορίου και Υπερηχογραφία προσθίου ημιμορίου»
50ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Ρόδος, 18-20 Μαΐου 2017

4. Βασικό κλινικό φροντιστήριο ραγοειδίτιδων (πρόσθιο –οπίσθιο ημιμόριο): «HLAB27 σχετιζόμενες ραγοειδίτιδες(ταξινόμηση, διάγνωση, θεραπεία)»
50ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Ρόδος, 18-20 Μαΐου 2017

5. «Προγνωστικοί παράγοντες του οπτικού αποτελέσματος σε ασθενείς με οίδημα ωχράς λόγω διαβήτη ή απόφραξης κλάδου φλέβας αμφιβληστροειδούς.»
Ε.Χατζηράλλη, Μ.Κανάρη, Θ.Σεργεντάνης, S.Sivaprasad, 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς, Αθήνα, 14-16 Ιανουαρίου 2016 

6. «Διαγνωστική προσπέλαση και αντιμετώπιση ασθενούς με αμφοτερόπλευρο ξανθοκοκκίωμα του οφθαλμικού κόγχου.»
Ι.Ασπρούδης, Μ.Κανάρη, Ζ.Γιωτάκη, Μ.Παπακίτσος. Α.Μπατιστάτου, Σ.Τίγκας
Φθινοπωρινή Συνάντηση Οφθαλμολογικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου,  Πάτρα, 2 Νοεμβρίου 2013

7. «Η ενδουαλοειδική έγχυση αερίου και ενεργοποιητή πλασμινογόνου στην αντιμετώπιση υποωχρικών αιμορραγιών αιμορραγιών σχετιζόμενων με ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας.»
Χ.Καλογερόπουλος, Μ.Στεφανιώτου, Α.Χριστοδούλου, Μ.Κανάρη, Μ.Ασπιώτης
46ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Costa Navarino-Μεσσηνία, 23-26          Μαΐου 2013 

8. «Διόγκωση στην περιοχή του δακρυικού αδένα, πρώτη εκδήλωση πολλαπλού μυελώματος.»
Μ.Κανάρη, Γ.Σωτηρόπουλος, Σ.Καμηνά, Μ.Μπάη, Β.Ράντος, Ι.Ασπρούδης, Μ.Στεφανιώτου 
Εαρινή Συνάντηση Οφθαλμολογικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου, Ιωάννινα, 8 Μαΐου 2011 

9. “Evaluation of topical treatment with sodium hyaluronate-dexpanthenol and hypertonic ophthalmic solution of sodium chloride 5% on the course of keratitis due to adenoviruses.”
M.Kanari, G.Siochos, P.Zafiropoulos, M.Aspiotis, C.Kalogeropoulos
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οφθαλμικών Φλεγμονών και Λοιμώξεων, Ιωάννινα, 12-14 Νοεμβρίου 2010

10. «Bartonella και ενδοφθάλμια φλεγμονή.»
Χ.Καλογερόπουλος, Μ.Κανάρη, Α.Μεντής, Χ.Παππά, Μ.Στεφανιώτου, Π.Ζαφειρόπουλος, Μ.Ασπιώτης
43Ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 26-30 Μαΐου 2010

11. «Η μεταμόσχευση αμνιακής μεμβράνης στην αντιμετώπιση διαταραχών της οφθαλμικής επιφάνειας»
Χ.Καλογερόπουλος, Χ.Παππά , Μ.Κανάρη, Κ.Πασχίδης, Μ.Ασπιώτης
Φθινοπωρινή Συνάντηση Οφθαλμολογικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου, Πάτρα, 04 Νοεμβρίου 2009 

12. «Συχνότητα εμφάνισης HIV, HBV HTL/II μόλυνσης και σύφιλης σε δότες μοσχευμάτων μηριαίας κεφαλής».
Η εμπειρία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.
Ε. Ζερβού, Φ. Καραμπίνη, Κ. Ζησιάδης, Σ. Καβαδδίας, Ο. Βαλάρη, Λ. Ντόβα, Α. Τζόλου, Ε. Ξάνθη, Α. Σουκουβέλου, Μ. Κανάρη, Ε. Μπρίτσας, Θ. Ξενάκης.
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταγγισιοθεραπείας, Κέρκυρα 8-10 Μαΐου 2008 

13.«Επίδραση της λειτουργίας πλήρως αυτοματοποιημένου Ανοσοαιματολογικού αναλυτή στην λειτουργία αιμοδοσίας τριτοβάθμιου νοσοκομείου».
Ε.Ζερβού, Θ.Τζόκα, Δ.Κυρούλη, Α.Τζόγλου, Ε.Ξάνθη, Φ.Καραμπίνη, Σ.Καββαδίας, Μ.Κανάρη, Ε.Αλεξίου, Κ.Καλαμίδας, Μ.Ρογδάκη, Κ.Ζησιάδης 
19ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, Αθήνα 19-22 Νοεμβρίου 2008 

Ε-POSTERS

• «IgG4 related disease presenting as bilateral periorbital oedema»
Ι.Ασπρούδης, Μ.Κανάρη, Ι.Ντούντας, Α.Γούσσια, Α.Μπατιστάτου, Π.Βούλγαρη
35 Συνέδριο Ευρωπαικής Εταιρείας Οφθαλμοπλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής, Αθήνα, 15-17 Σεπτεμβρίου 2016

• «Συνδυασμένες θεραπείες σε οίδημα της ωχράς κηλίδας.»
Μ.Στεφανιώτου, Δ.Εξαρχόπουλος, Κ.Γοργόλη, Μ.Κανάρη, Μ.Ασπιώτης
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς, Αθήνα, 18-19 Ιανουαρίου 2013

Προεδρεία

• Ελεύθερες ανακοινώσεις VI
13Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς – Αμφιληστροειδούς, Αθήνα, 8-10 Φεβρουαρίου 2018