Οπτική τομογραφία συνοχής (OCT)

Η οπτική τομογραφία συνοχής η αλλιώς OCT είναι μια εξέταση που απεικονίζει λεπτομερώς τις στιβάδες του ματιού, σαν υπέρηχος υψηλής ευκρίνειας. Χρησιμοποιείται για τη διάγνωση και την παρακολούθηση πλήθους ασθενειών όπως η διαβητική αμφιβληστροειδoπαθεια, οι ωχροπάθειες και το γλαύκωμα. Η εξέταση είναι εύκολη και ανώδυνη. Το μηχάνημά μας επιτρέπει τη διενέργεια της εξέτασης και χωρίς μυδρίαση, χωρίς δηλαδή να προηγηθούν σταγόνες που μεγαλώνουν την κόρη του ματιού, στην πλειοψηφία των ασθενών. Ταυτόχρονα, λαμβάνεται και έγχρωμη φωτογραφία του εσωτερικού του οφθαλμού καθώς και φωτογραφία με καταγραφή αυτοφθορισμού. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα απεικόνισης και του μπροστινού τμήματος του ματιού.

Απεικόνιση του βυθού με οπτική τομογραφία συνοχής. Απεικονίζονται με λεπτομέρεια οι στιβάδες των κυττάρων στο εσωτερικό του ματιού.