ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Μαρία Χρ. Κανάρη

Οφθαλμίατρος

Παρακολούθηση Συνεδρίων-Σεμιναρίων

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς – Αμφιληστροειδούς, Αθήνα, 8-10 Φεβρουαρίου 2018

14ο  Παγκόσμιο Συνέδριο Οφθαλμικών Φλεγμονών, Λωζάνη,18-21 Οκτωβρίου 2017

50ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Ρόδος, 18-20 Μαΐου 2017

23ο Συνέδριο Γλαυκώματος, Αθήνα, 6-8 Απριλίου 2017

«Εαρινή Συνάντηση Οφθαλμολογικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου», Μέτσοβο, 1 Απριλίου 2017

31ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής, Αθήνα, 02-05 Μαρτίου 2017

35 Συνέδριο Ευρωπαικής Εταιρείας Οφθαλμοπλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής, Αθήνα, 15-17 Σεπτεμβρίου 2016

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς, Αθήνα, 14-16 Ιανουαρίου 2016

Σεμινάριο Συμβουλευτικής Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών, Ιωάννινα, 10-12 Νοεμβρίου 2015

9η Ημερίδα Παιδοοφθαλμολογίας και Στραβισμού, Θεσσαλονίκη, 7 Νοεμβρίου 2015

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οφθαλμικών Φλεγμονών και Λοιμώξεων, Θεσσαλονίκη, 05-07 Δεκαμβρίου 2014

47ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 28-31 Μαΐου 2014

28ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής, Αθήνα, 20-23 Φεβρουαρίου 2014

27ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής, Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου-03 Μαρτίου 2013

Φθινοπωρινή Συνάντηση Οφθαλμολογικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου, Πάτρα, 02 Νοεμβρίου 2013

46ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Costa Navarino-Μεσσηνία, 23-26 Μαΐου 2013

Εαρινή  Συνάντηση Οφθαλμολογικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου, Ιωάννινα, 20 Απριλίου 2013

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς, Αθήνα, 18-19 Ιανουαρίου 2013

Wet Lab ενδουαλοειδικής έγχυσης Ozurdex, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς, Αθήνα, 18-19 Ιανουαρίου 2013

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οφθαλμικών Φλεγμονών και Λοιμώξεων, Αγριά Βόλου, 30 Νοεμβρίου-2 Δεκεμβρίου 2012

Ophthalmic Wetlab, Πειραματικά Χειρουργεία Προσθίου Ημιμορίου, 12 ώρες, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 09 Δεκεμβρίου 2012

Φάρμακο και Οφθαλμός, διημερίδα Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 26-27 Νοεμβρίου 2011

Φθινοπωρινή Συνάντηση Οφθαλμολογικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου, Πάτρα, 5 Νοεμβρίου 2011

Εαρινή Συνάντηση Οφθαλμολογικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου, Ιωάννινα, 07 Μαΐου 2011

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οφθαλμικών Φλεγμονών και Λοιμώξεων, Ιωάννινα, 12-14 Νοεμβρίου 2010

4ες αλλεργιολογικές εξελίξεις 2010, σεμινάριο-κλινικό φροντιστήριο, Ιωάννινα, 5-6 Νοεμβρίου 2010

Εαρινή Συνάντηση Οφθαλμολογικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου, Ιωάννινα, 24 Απριλίου 2010

Εαρινή Συνάντηση Οφθαλμολογικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου, Πάτρα, 7 Νοεμβρίου 2009

42ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο , Kρήτη 27- 31 Μαΐου 2009

Εαρινή Συνάντηση Οφθαλμολογικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου, Πάτρα, 28 Μαρτίου 2009

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς, Αθήνα, 16-17 Ιανουαρίου 2009

Κλινικό Φροντιστήριο με θέμα: «Χειρουργική ωχράς κηλίδας»,  4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς, Αθήνα, 16-17 Ιανουαρίου 2009

Κλινικό Φροντιστήριο με θέμα: «Διαβήτης», 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς, Αθήνα, 16-17 Ιανουαρίου 2009

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οφθαλμικών Φλεγμονών και Λοιμώξεων, Θεσσαλονίκη 10-12 Οκτωβρίου 2008

41ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 28 Μαΐου-1 Ιουνίου 2008

 «Εαρινή συνάντηση Οφθαλμολογικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου»  Ιωάννινα 12 Απριλίου 2008

22nd International Congress of Hellenic Society of Intraocular Implant and Refractive Surgery, Αθήνα, 14-17 Φεβρουαρίου 2008

«Εαρινή Συνάντηση Οφθαλμολογικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου», Ιωάννινα 21 Μαΐου 2007

«13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής», Ιωάννινα 13-15 Μαΐου 2005

«18ο Διαπανεπιστημιακό Ιατρικό Συμπόσιο», Ιωάννινα 15-16 Οκτωβρίου 2004

«8ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας», Ιωάννινα 19-21 Απριλίου 2002

« Προπτυχιακή, Μεταπτυχιακή και Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση, παρόν και μέλλον», Ιωάννινα 13-14 Δεκεμβρίου 2001

«4ο Σεμινάριο Ψυχοογκολογίας» Ιωάννινα, 4-6 Μαΐου 2001