Μέτρηση οπτικής οξύτητας- διαθλαστικός έλεγχος

Κατά τη μέτρηση της οπτικής οξύτητας κάθε οφθαλμός εξετάζεται χωριστά. Ο ασθενής καλείται να αναγνωρίσει αριθμούς προοδευτικά μικρότερου μεγέθους που προβάλλονται σε φωτεινή οθόνη, ενώ στα παιδιά μικρής ηλικίας προβάλλονται εύκολα σχήματα που καλούνται να κατονομάσουν. Για τον προσδιορισμό των κοντινών γυαλιών, χρησιμοποιείται ειδικός πίνακας κοντινής οπτικής οξύτητας.
Σε περίπτωση μειωμένης όρασης λόγω παρουσίας διαθλαστικού σφάλματος, δηλαδή μυωπίας, υπερμετρωπίας ή αστιγματισμού, ο βαθμός του σφάλματος μπορεί να προσδιοριστεί εύκολα, γρήγορα και με μεγάλη ακρίβεια με τη χρήση του αυτόματου διαθλασίμετρου. Ο ασθενής εστιάζει στην εικόνα που προβάλλει το μηχάνημα και με το πάτημα ενός κουμπιού υπολογίζεται το διαθλαστικό σφάλμα κάθε ματιού. Ακολούθως, γίνεται τελειοποίηση της διόρθωσης με τη δοκιμή και την αυξομείωση των φακών και πάλι χωριστά για κάθε μάτι.
Το φορόπτερο έχει πλέον αντικαταστήσει τον παραδοσιακό σκελετό γυαλιών που χρησιμοποιείται κατά τον οφθαλμολογικό έλεγχο. Είναι πιο άνετο για τον ασθενή καθώς δεν ακουμπά στη μύτη του αλλά και πιο εύχρηστο, αφού επιτρέπει τη γρήγορη αλλαγή των δοκιμαστικών φακών. Η εξέταση για συνταγογράφηση γυαλιών γίνεται έτσι ευκολότερη και ταχύτερη. Στο ιατρείο υπάρχει και ο κλασικός σκελετός καθώς και ειδικοί πλαστικοί χρωματιστοί σκελετοί για τους μικρούς ασθενείς.