ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Μαρία Χρ. Κανάρη

Οφθαλμίατρος

Βραβεία και Διακρίσεις

• Ίδρυμα Παιδείας και Πολιτισμού Αλέξανδρος Ωνάσης: υποτροφία για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής .

Ίδρυμα Τρίχα: υποτροφία για την εκπόνησης διδακτορικής διατριβής .

• Ίδρυμα Ιωσήφ και Εσθήρ Γκανή: υποτροφία κατά το ακαδημαικό έτος 2007- 2008 για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής .

• ΙΚΥ: τιμητική υποτροφία και βραβείο, κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών μου σπουδών.

• Αγαθοεργά Καταστήματα (Εκπαιδευτική Επιτροπή) της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων: υποτροφία όλα τα χρόνια της φοίτησης μου.

• Τιμητική διάκριση και βραβείο θεσμοθετημένο εις μνήμην του Καθηγητή της Χειρουργικής Αδαμάντιου Κασιούμη και από μεγάλο επιχειρηματικό Όμιλο της Ελλάδας: κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών σπουδών μου, λόγω της πανελλήνιας πρωτιάς μου.

Αριστεία, βραβεία και τιμητικές διακρίσεις από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,  το Δήμο Ιωαννιτών και λοιπούς φορείς: Κατά τη διάρκεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πρωτεύοντας σε κάθε τάξη.

 

Ερευνητικές Εργασίες

• “Διαγνωστική προσπέλαση και αντιμετώπιση ασθενούς με αμφοτερόπλευρο ξανθοκοκκίωμα του οφθαλμικού κόγχου.
Ασπρούδης Ι, Κανάρη Μ, Γιωτάκη Ζ, Παπακίτσος Μ, Μπατιστάτου Α, Τίγκας Στ Οφθαλμολογικά Χρονικά, 04/08/2014

• “Εμφάνιση συνδρόμου καρωτιδοσηραγγώδους επικοινωνίας αριστερού κόγχου, μετά από τραύμα στην περιοχή του δεξιού οφθαλμικού κόγχου.”
Ασπρούδης Ι, Κανάρη Μ, Ασπιώτης Μ, Παχατουρίδης Δ Οφθαλμολογικά Χρονικά, 26/05/2014

• “Η κεφαλαλγία δεν είναι απαραίτητο σύμπτωμα στην καλοήθη ενδοκράνια υπέρταση.”
Ασπρούδης Ι, Κανάρη Μ, Σωτηρόπουλος Γ Οφθαλμολογικά Χρονικά, 01/04/2013

• “Blood Safety And Measures For Donor SelfExclusion
Ziciadis K, Xanthi E, Tzolou A, Karabini F, Kavvadias S, Kossivaki S, Paschali K, Kanari M, Zervou E The International Journal of Transfusion Medicine  Volume 95 Supplement 1 July 2008