ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Μαρία Χρ. Κανάρη

Οφθαλμίατρος

Συμμετοχές σε Διεθνείς μελέτες

11/2009-04/2011: Συμμμετοχή στη μελέτη AIN457C της φαρμακευτικής εταιρείας Novartis. (Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη διάρκειας 24 εβδομάδων, με στόχο την εκτίμηση αποτελεσματικότητας, ως προς το ρυθμό μείωσης των του αριθμού των υποτροπών, της χορήγησης του φαρμάκου ΑΙΝ457 vs placebo, ταυτόχρονα με την συνηθισμένη ανοσοκατασταλτική αγωγή, σε ασθενείς με νόσο Αδαμαντιάδη Bechet και οπίσθια ραγοειδίτιδα ή πανραγοειδίτιδα).